Zekeriya Çiçekçi
  Ünite Sonu Çalışma Soru ve Cevapları
 

 

8. Sınıf 1. Ünite (Kaza ve Kader) Çalışma Soruları
1.Yüce Allah’ın meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve niteliklerini önceden bilip takdir etmesine ………………………, Allah tarafından takdir edilen olayların, zamanı geldiğinde Onun bilgisine uygun bir şekilde gerçekleşmesine …………………………… denir
Cevap: Kader-Kaza
 
2.Kader, evrende meydana gelen olayların Allah tarafından …………………………, kaza ise her şeyin bu palana uygun olarak ……………………………………dir.
Cevap: planlanması-gerçekleşmesi
 
3.Kaza ve kaderi, ………………………………… ve ………………………………. İçin olmak üzere iki ayrı bağlamda değerlendirmek gerekir.
Cevap:İnsanlar ve diğer varlıklar
 
4. Allah evrenin düzeni ve işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır.. Evrendeki bu yasaları üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan biri Fiziksel yasalardır. Diğer ikisini siz söyleyiniz.
C-Biyolojik yasalar, Toplumsal yasalar.
 
5. Allahın Evrene koyduğu fiziksel yasalardan iki örnek veriniz.
C-Suyun kaldırma kuvveti, Yerçekimi kanunu, Genleşme, Suyun 100 derecede kaynaması gibi.
 
6. Allah’ın Evrene koyduğu biyolojik yasalardan iki tane örnek veriniz.
C- Üreme, Boşaltım, Gelişim, Kromozom sayıları,Doğum ve Ölüm
 
7. Allah’ın Evrene koyduğu Toplumsal yasalardan iki tane örnek veriniz.
C-İnsanın sosyal yapısı , Evlenme, Aile Kurma, Geleneklere Bağlılık, Aile kurma, Yardımlaşma
 
8. Kur’an’da toplumsal yaslar hangi kavramla dile getirilmektedir?
C-Sünnetullah
 
9.Sonucu kim takdir eder?
C-Allah
 
10.”………………… bizden, takdir Allah’tandır.” Sözünü tamamlayınız.
C-Tedbir.
 
11. “Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır” ayeti neyi ifade etmektedir?
C-Her bireyin yaptıklarından sorumlu olduğunu.
 
12. Kalbimizin çalışması, nefes alıp vermemiz, sindirim siteminin çalışması, ne zaman, hangi anne-babadan dünyaya geleceğimiz, göz rengimizin nasıl olacağı, nerede ve nasıl öleceğimiz hangi tür kaderin sonucudur?
C-Zorunlu kader.
 
 
 
13.İnsan sahip olduğu bir takım özellikler nedeniyle kader karşısında farklı bir konumu bulunmaktadır. İnsanın sorumlu olmasını sağlayan şeyler nelerdir?
Cevap: Akıl sahibi olması, özgür olması(irade sahibi olması)
 
14. İnsan aklı sayesinde neler yapar? iki tanesini yazınız.
Cevap:a) Düşünür b) Araştırmalar incelemeler yapar c) Gözlemlerde bulunur d) Bilgiler edinir e) Bilimsel çalışmalar yapar. f) Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunur g) İyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı birbirinden ayırır h) Kendisinin ve başkasının davranışlarını değerlendirir. i) Evrenin ve kendisinin yaratılış amacını sorgular. K) Öldükten sonraki hayatı merak eder.
 
15.Seçme hürriyetine, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verebilme yeteneğine, tercih gücüne ……………… denir.
Cevap:İrade
 
16. İslam kültüründe insanın sınırlı iradesine ne denir?
Cevap: Cüz’i İrade.
 
17. insanın iradesinin sınırlı olduğunu gösteren bir örnek veriniz.
Cevap:İnsan hiç yemek yemeden ve uyumadan yaşayamaz. Kendisinin veya bir başkasının ölümünü engelleyemez. Yaşlanmasını önleyemez. Zamanı geriye döndüremez. Kabre girmesine ve sevdiklerinden ayrılmasına engel olamaz.
 
18.Yüce Allah sonsuz güç ve irade sahibidir, Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu nedenle Allah’ın sınırsız iradesine ……………………..   denir.
Cevap:Külli İrade.
 
19. “Her şey Allahın dileği ve isteğiyle olur” olur anlamına gelen ve bizim de istediğimiz bir şeyin olması ve yapacağımızı belirttiğimiz işlerde mutlaka söylememiz gereken söz hangisidir?
Cevap :İnşallah
 
20.İnsan aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eder. ………………………………. İle bunlardan dilediğine yönelir.
 Cevap:. Özgür iradesiyle.
 
21.İnsan, davranışlarını, özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için yaptıklarından ……………………………. dur.
Cevap:sorumlu
 
22.Yüce Allahın, insanlara doğru yolu gösteren, aklını ve iradesini iyi yönde kullanmasını, güzel davranışlara yönlenmesini bildirdiği elçileri  kimlerdir?
Cevap:Peygamberler.
 
23.Ömrünü tamamlayan her varlığın yaşamı sona erer, İşte ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana ……………….. denir. Onu engellemek veya geciktirmek mümkün değildir.
Cevap:Ecel
 
24.Her canlının rızkı kime aittir?
Cevap:Allah’a
 
25.Yiyecek ve içecek,Allahın tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan her şey anlamına gelen kelime nedir?
Cevap:Rızık
 
26.İnsan rızkını elde etmek için ne yapmalıdır?
Cevap:Helal olan işlerde çalışmalıdır.
 
27.Allah, evrendeki düzenli işleyişin devam etmesini neye bağlamıştır?
Cevap:Belli yasalara
 
28.Peygamberimi bir hadisinde “İki nimet vardır ki insanların çoğu onların değerini bilmez:….” Bunlar nedir?
Cevap:Sağlık ve boş vakit
 
29.İnsan hastalığında, tedavi olmalı, gereken önlemleri almalı, şifayı, iyileşmeyi kimden istemelidir?
Cevap:Allah’tan
 
30.Bir gün bir sahabe Hz. Peygamberin huzuruna gelerek şu soruyu sordu: “Ey Allah’ın elçisi! Tedavi için başvurduğumuz ilaçlar ve diğer korunma yöntemleri konusunda ne diyorsunuz? Bunlar Allah’ın kaderinden bir şey değiştirir mi, bunların faydası olur mu? Sorusuna Peygamberimiz ne cevap vermiştir?
Cevap: “Onlar da Allah’ın kaderindendir.” Cevabını vermiştir.
 
31.İşinde, mesleğinde başarılı olmak isteyen kişi, her şeyden önce ne yapmalıdır?
Cevap: Planlı ve çok çalışmalıdır.
 
32.Bir amaca ulaşmak için gerekli olan bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah’a güvenmek, işin sonucunu ondan beklemek ne demektir?
Cevap:Tevekkül
 
33.Bir çiftçi tarlasını zamanında sürmeli, ekmeli, gübrelemeli ve sulamalıdır. Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için Yüce Allah’tan yardım dilemesi, ne etmesi anlamına gelir?
Cevap:Tevekkül
 
34. “Hayır ve şer” kavramlarının kelime anlamlarını yazınız.
Cevap: Hayır: iyi, şer: kötü.
 
35.Dinimizde “hayır” olarak nitelendirilen işlerden iki örnek veriniz.
Cevap:a) Yüce Allah’a inanıp ibadet etmek b) Anne ve babaya iyi davranmak c) Dürüst olmak d) Çalışmak e) Temizliğe önem vermek
 
36.Dinimizde şer olarak nitelendirilen işlerden iki örnek veriniz.
Cevap: a) İçki içmek b) Kumar oynamak c) Yalan söylemek d) Dedikodu e) İftira etmek.
 
37.İnancımıza göre hayır ve şerrin, iyi ve kötünün yaratıcısı kimdir?
Cevap: Allah
 
38.İnancımıza göre kötüyü yaratmak kötü değil de ne kötüdür?
Cevap: Kötüyü tercih etmek ve istemek.
 
39.Allah, hayrın ve şerrin, iyi ve kötünün ne olduğunu hangi vasıtalarla göstermiş ve tanıtmıştır?
Cevap: Kutsal kitaplar ve Peygamberler.
 
40.İnsan hayrı ve şerri tanımada ve hayra yönelip, şerden uzak durmada neyini iyi yönde kullanacaktır?
Cevap: Aklını ve iradesini.
 
41. İnsan hayır ve şerden birini tercih etmede neyini kullanmaktadır?
Cevap:Akıl ve iradesini
 
42. İnsanın zorunlu kaderi olur iradesi dahilinde olmayan şeylere iki örnek veriniz?
Cevap:Irkı, milliyeti, cinsiyeti, eceli v.s
 
43.İnsanın başlıca sorumluklarından biri olan ve yaratılışının asıl amacı olara k gösterilen nedir?
Cevap:Yaratıcısını tanımak, ona inanmak ve ibadet etmektir.
 
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçi (33 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=